Video clip của Pháp Sư
Các bài viết của Pháp Sư
Video clip tham khảo
Đá quý phong thuỷ
Dịch học
Dự đoán số mệnh qua tên
Dự đoán tổng hợp
Hoành phi câu đối
Kê Túc (Xem chân gà)
Nhân tướng học
Nghi lễ dâng hương
Nhìn người đoán bệnh
Pháp khí phong thủy
Phép cân xương tính số
Phép đo tay tính số
Phép giải mộng
Phép xem chỉ tay
Phong Thủy
Phong Thủy Tổng Hợp
Phù Lưu Diệp
So tuổi vợ chồng
Tìm mộ liệt sĩ
Tín ngưỡng Phật giáo
Tổng hợp Văn khấn
Tử vi
Tứ trụ
Xem chữ kí
Xem giờ sinh và đặt tên cho con
Xem ngày lành tháng tốt
Xem sao và cách giải hạn
Xem tướng tay và chân
Tài liệu tham khảo
bambu advert
bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Tử vi tướng số Nam mệnh (2) 10/7/2011 10:48:19 PM (GMT+7)

Giáp Bát toạ, Giáp Tam thai, Thiếu niên cũng dự cát đài nghiêng ngang. Tả, Hữu, Quan, Phúc đồng sàn,

                                                                                         Giáp Bát toạ, Giáp Tam thai,

Thiếu niên cũng dự cát đài nghiêng ngang.

Tả, Hữu, Quan, Phúc đồng sàn,

Chính tinh đắc địa rõ ràng lương y.

Những người niên thiếu danh ghi,

Hồng Loan, Bát toạ ở vì Mệnh cung.

Sông Hao, Tham hội đa dâm;

Thiên Đồng ngộ Quý mười phần thanh tao.

Phú quận, Diêu, Mã hợp vào,

Ấy hạng du đãng ai nào muốn thân.

Giáp Thân, mệnh khá rõ phân,

Nhất là Tử, Phủ dự phần cao sang.

Giáp tả Hữu, Khúc Xương, Nhật Nguyệt;

Lộc, Khoa, Quyền, Khôi Việt cùng gia.

Kỵ Liêm, Phá, Vũ xấu xa

Giáp cung Không, Kiếp, Kình Đà sao nên.

Mão đến Tỵ bóng đen Nguyệt hãm,

Gặp Lương càng bi thảm gian truân.

Kìa ai tiền pú hậu bần,

Bởi chưng Không Kiếp chiếu tuần vận sau.

Còn trước khổ sau giàu bởi số,

Thân mệnh, Thân Tham, Vũ đồng hoà.

Hay gì hãm địa Hoá Khoa,

Gặp Không Kiếp ắt quái tà thạch tinh.

Đắc Tý, Ngọ, Sửu, Thân: Hoá lộc

Hội Kiếp, Không là gốc tàn suy.

Phủ ở Tuất, Tử vi ở Ngọ,

Mệnh công khanh áo đỏ đai vàng.

Mệnh, Thiên, Tài, Lộc, (Quan lộc) bốn phương,

Có Tam Hoá hội rỡ ràng tiếng văn.

Cự, Cơ hợp Khúc, Xương, Tả hữu

Ở Mão cung rạng rỡ công danh:

Tân, Kỷ: Nhất; thứ: Bính, Đinh,

Ngoài ra các tuổi dự vinh đôi phần.

Lin, Dương, Tham, Tướng tý cung,

Cùng là Tứ mộ nổi danh tướng tài.

Nguyệt Dậu, Nhật Tỵ lai triều hợp,

Tuổi Đinh, Tân, Bính, Ất phú viên.

Nhà ai phúc lộc vẹn tuyền,

Bởi sao Tử, phủ chiếu miền tam phương.

đất Thìn, Tuất Âm,Dượng (Nhật, Nguỵêt) đối chiếu,

Hoặc Mùi cung, Mão Hợi hợp nhau,

Cách là vượng địa minh châu,

Cung thềm thoả bước sang giàu chung thân.

Tuất Hợi: Nguyệt, Mão, Thìn thì Nhật,

Ngộ Việt, Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương,

Ấy người tước lộc giàu sang,

Chớ nên ắt sát, chớ vương Kỵ, Hình.

Lương, Khúc đóng đồng danh Dần, Ngọ,

Hoặc Ngọ: Lương; Khúc toạ Tý cung

Chức quan ngôi đến đài cương,

Công danh rạng mặt, mọi đường minh danh.

Đất Tứ mộ; Hoả, Linh, Tham, Vũ,

Có uy quyền, chớ ngộ Kình dương.

Thân cung Liêm, Tướng một đường,

Anh hùng vũ dũng ai đương được mình.

Sao Cự tú Tuất, Thìn rất kỵ,

Chững chịu điều thị thị phi phi.

Kiếp, Không, Thái tuế suy vi;

Lộc, Mã ngổTiệt ích gì nữa mong.

Lục Châu thưở lầu hồng phải ách,

Bởi Tuế, Tang, Điếu khách cùng hoà.

Tham, Vũ đóng đất Võng, La (Thìn, Tuất)

Gặp loài Tang, Điếu một nhà càng hung.

Cung, Tỵ, Hợi: Khúc Xương tạo thủ

Trở thành hay nếu có Liêm trinh.

Tuất, Thìn Xương Khúc, Đà, Linh

Sát gia mệnh, hạn gieo mình trầm vong

Liêm, Sát, Tỵ, Kiếp, Không tương hội,

Mệnh an nơi Tỵ, Hợi bềnh bồng.

Tử vi sao quý khá mong,

Tuất Thìn gặp Phá lại giòng hư danh.

Xương Khúc, Phá gặp HÌnh, Kiếp sát,

Chốn Mão, Thìn, Dậu, Tuất lao đao,

Tam Hoá: Hoá lộc đứng đầu

Vào cung Tứ mộ như màu khói mây.

Sao Cựmôn hãm ngay Thìn, Tuất,

Nhưng tuổi Tân gặp Lộc cũng hay.

Mấy người hà tiện xưa nay,

Bởi cung Tài, Phúc gặp rầy Kiếp Không.

Khoa hãm địa ở vòng Mệnh vị,

Nghiệp không thành, danh chỉ như mây.

Lộc ngộ Không Kiếp đồng quy,

Cũng là vô dụng, hoá vi cơ hàn.

Tử vi thủ Mệnh  an  ở Ngọ,

Không sát tinh chức có tam công,

Phải là Đinh. Kỷ sanh năm,

Cùng là Ất, Giáp khá mong được nhờ.

Còn Thiên phủ  Tuất cư mệnh vị,

Hợp cát tinh Giáp, Kỷ sanh nhân

Hoả cục vẹn vẻ mười phân,

Tam công chức chưởng, đành phần chẳng ngoa.

Cung Dần: Lộc; Hợi: Khoa đắc cách

Áng công danh hẹn khách anh tài,

Tham lang; Hoả tú liệt hài,

Mộ cung (Tứ mộ) cũng kẻ quyền oai hơn đời.

Cự Lương gặp Khoa nơi Thìn, Tuất,

Có Mệnh viên ấy thất xinh tươi.

Hỡi ai Giáp, Kỷ mấy người,

Gặp sao Thiên khố tiền rời bạc muôn.

Cự Lương nếu đóng cung Mùi, Sửu,

Lại gia thêm Tứ sát long đong.

Tham, vũ đắc địa khá mong,

Bính, Đinh, Thổ cục ấy giòng giấung,

Mấy người  phú quý nan toàn,

Lưỡng Hao, Hoá kỵ Tài, Quan lâm vào.

Mấy người dự bậc sang giàu,

Hợi, Tý: Tướng ấn lại chầu cát tinh.

Mấy người hiếu sắc hoang tình:

Vĩương Khúc đóng bên mình DiêuY,

Mấy người đông trấn, tây trì:

Phá quân, Thiên Việt hợp bầy Kình dương

Lý Quảng tài lành chẳng phong,

Kình dương, Lực sĩtương phùng Mệnh, Thân.

Nhan Hồi chết giữa niên trung,

Bởi Văn Xương hãm ngộ vòng Thiên thương

Ất, Sửu nhân, Mệnh Dần phương,

Mùi cung: Hạn ngộ Xương, Thương, Dương, Đà.

Việt, Linh, Hình ngộ, Lương Cơ,

Hoặc là Nhật, Nguyệt ắt chờ lôi kinh (bị sét đánh)

Trọng Do mãnh liệt đã đành,

Nhờ Tham, Phá đóng ở mình Thân cung,

Ai đương Hạng Võ anh hùng,

Víao Cự tú, Lương, Đồng hợp xung.

Đồng đóng Mệnh ở Thìn cung,

Lương: Tý, Cự, Tuất hợp trong một miền.

Lại thêm Khoa, Lộc, Hoá Quyền,

Ở cung Xung, chiếu là miên Thiên di.

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy,

Cửu tinh Mệnh có Tử vi mới lành.

Hạn hành Vũ khúc, Tham tinh,

Tang, Khốc, Thái tuế lâm Thìn, Tuất cung,

Khuất Nguyên xưa phải trầm vong:

Tuổi Canh nay vẫn đề phòng tử sinh.

Xương Khúc mà gặp Liêm trinh,

Ở cung Tỵ, Hợi tân sinh khó tròn.

Tỵ, Hợi Mệnh ngộ Kiếp Không,

Dẫu rằng đắc địa chết vòng trung niên.

Liêm trinh, Thất sát đồng viên,

Ở cung Tỵ, Hợi chiếu miền Thiên thương,

Đặng Thông đói suốt năm trường,

Hạn hành phải sợ tai ương đến mình.

Liêm, Xương, Đà, Vũ đồng danh,

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ắt dành hoạ tai.

Kình dương, Kỵ, Hoả một bài,

Hãm mà thủ mệnh thật loài ác tinh.

Khúc Xương Mùi, Sửu hợp thành,

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng.

Phá quân, Hình gặp Khúc Xương:

Tuất, Thìn, Mão, Dậu là phường lao đao.

Sát, Phá, Liêm, Tham lâm vào,

Kình, đà, Kỵ ấy tránh nào bạo hung.

Linh, Hoả, Thương, Sứ, Kiếp, Không

Chuyên đường tác hoạ trùng trùng hải kinh.

Ngọ cung Tam Hoá hợp Kình,

Người sinh Bính, Mậu, biên đình nổi  danh.

Lộc cư Nô bộc bực mình

Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài,

Dương Linh toạ thủ mệnh ai,

Lại gặp Bạch hổ hoạ tai dao hình.

Mện Vô chính diệu bất minh,

Phụ Bật gia thủ đơn mình ly tống,

Kỵ, Hình, Thất sát tương phùng,

Thiếu niên yểu chiết như giòng Nhân Uyên.

Hạn phùng Diêu, Hổ ưu phiền,

Những loài ác thú chớ nên đến gần.

Hạn hành Cự; Kỵ hung thần,

Phái phòng những chón giang tân mới lành.

Hông, đào, Không, Kiếp đồng danh,

Áy phường yểu tử đã thành một hai.

Kỵ, Đà,Thái tuế hợp bài,

Cảnh đời nào được mấy người thung dung.

Sao Ân, Quy hợp Khôi cùng,

Ở vào Thân Mệnh bảng rồng đề danh.

Khôi Việc hội gặp Khoa tinh,

Chẳng phùng  Không ắt nên danh dễ dàng.

Tham lang, Bạch hổ một dàng,

Tuất, Thìn tuổi ấy sơn lâm lánh đường.

Hãm cung Tang, Tuế, Cơ, Lương,

Ấy người kém phúc, vợ con biếng chiều.

Tuế, Đà, Cự, Kỵ vận nghèo,

Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên.

Phù, Hình, Không Kiếp đớn hèn,

Kẻ thù người oán phải nên giữ mình.

Khốc, Hư, Tang Mã chẳng lành,

Hại người, hại của phần đành tai ương.

Kiếp, Không, Hình, Kỵ, Đà, Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha,

Hoả, Linh long, Mộc một nhà,

Lành mình lửa cháy cùng là nước sôi.

Dậu cung Hình, Tuế cùng ngồi,

Tai bay vạ gió nào người gây ra,

Dần, Thân: sát, Kỵ trùng gia,

Thường chiêu mạ nhục thật là gian truân.

Cơ Lương Lộc Mã đồng cung,

Phú kham địch quốc của dùng kết đâu.

Ngôi cao chức trọng công hầu,

Ngọ cung Thất sát lại chầu cát tinh.

Quyền cao trọng trấn biên đình,

Tử Đồng Lương, Vũ miếu tinh hợp cùng.

Ân, Quý, Khôi Việt, Liêm, Hồng,

Trai cận cửu trùng, gái tắc cung phi.

Hồng, Khôi, Xương, Liêm phù trì,

Sân Rồng dấn bước tên ghi cữu trùng.

Nếu Kỵ giam ở Tý cung,

Làm nghề thuật sĩ ung dung nuôi mình.

Thiên, Nguyệt đức ngộ Đào tinh,

Trai lấy vợ đẹp, gái lành chồng sang.

Việt Khôi, Quyền Lộc khá bàn,

Trong nhà bậc trưởng, ra đàng bậc trên.

Sát phùng phù, Hổ sao nên,

Dã tràng thưở ưu phiền ngục trung.

Dần, Thân, Tham Ngộ Văn Xương,

Vận ông Đồng Phú, Hân Hoàng đem lưu.

Mệnh, Điền: Tuần, Triệt đương đầu,

Tư cơ cha mẹ khô cầu khó mong.

Phủ, Đà, Tuế đóng Tỵ cung,

Thiềm ngôn. loạn ngữ nói rông tháng ngày.

Bệnh phù, Thái tuế dỡ thay,

Ở cung Tứ mộ hợp bày thiên thương

Không Kiếp đóng ở Mệnh phương,

Triệt, Tuần án ngữ tránh đường hoạ tai.

Đào, Hồng, Diêu, Hỉ trong ngoài,

Lại gia Binh, Tướng: gái tai hoang tàng.

 

Thân hung hạn sợ muôn vàn,

Tiền đầu hãm hại một đoàn hung tinh.

Tất sát là loại đáng kinh,

Hãm địa ngộ phải lưu Kình sợ thay.

Dương, Đà, Thất sát khá hay,

Chiếu và Thân, Mệnh tháng ngày khổ đau.

Cự Tham Phá Kỵ gặp nhau,

Bên mình hoạ đến dễ hầu tránh ru,

Tham, Liêm: Tỵ Hợi ngục tù,

Dần, Thân: Tham hội Xương lo tung đình,

Phá phùng Mão, Dậu khá kinh,

Gặp sao Nguyệt đức phúc lành lại qua.

Hình, Kình cư Ngọ đồng gia

Sát, Kiếp lai chiếu ắt là ngục trung,

Mệnh, Đào, Thân lại Hồng Loan;

Hạn gặp Tuế, Kiếp, Phụng hoàng rẽ duyên.

Thanh long, Thai, Hỉ hợp miền,

Vợ ắt thai nghén khá xem phúc nhà.

Kình dương, Hoa cái Ngộ Đà,

Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng.

Vũ, Cơ: Lộc, Mã, Hỉ, Hồng

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia.

Lương, Phục, Vũ ở toà Ngọ vị,

Hạn gặp thì chức trị quản binnh.

Đạu cung Thái tuế, Thiên hình,

Phải phòng vận hạn dễ sinh gông cùm.

Chơi bời du thuỷ, du sơn,

Thiên di gặp Mã hợp chàng Đà la.

Thìn Tuất, Tất sát xem qua,

Kinh, Hình hội ngộ ắt là đảo điên.

Tiểu  hạn Cự, Vũ, Hoá Quyền,

Hoặc Mộ (sao Mộ) Tả Hữu ấy miền thăng vinh.

Việt Khôi, Long Phượng Văn tinh,

Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa,

Sát gặp Tồn, Tử đoán ra,

Lại sao Kỵ đóng ắt là tối tăm.

Thiên lương ngộ hoả chớ lầm,

Hại người tổn vật mấy lần hoạ sinh.

Thái dương hãm ngộ hung tinh,

Nếu không kiện tụng, thôi đành tóc tang (bố chết)

Quyền, Hao, Không Kiết chớ màng,

Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh.

Linh phùng Sát, Phá hạn hành:

Văn Vương xưa cũng giam mình ngục trung.

Nguyệt hãm, Đà; Hổ Tuế xung,

Hãi thay điềm mẹ thoát vòng trần gian,

Xét xem các lẽ luận bàn,

Mệnh, Thân, Vận hạn mọi đàng cho minh.

CHú ý: Khi xem các phú trên đây phải biết rõ mọi sao ở phần trên thì đoán mới tinh tường, khi đoán các sao ở Mệnh, Thần cũng như ở  Vận đại, Tiểu hạn đều có cách cuộc giải như nhau.

Phụ giải: Nam mệnh có Tử vi đắc địa mà gặp nhiều sao sáng sủa thì hưởng phú quý đến cực độ và sống lâu, Nếu Tử Vi mà gặp Tuần triệt thì lúc thiếu thời lao khổ, nhưng về già cũng được sung sướng. Nếu Tử vi mà gặp Không kiếp thì mất hiệu lực, chịu sinh kế lao đao. Tử vi mà gặp Tham Lang đồng cung thì chỉ có tu hành mới được yên thân.

Nữ mệnh gặp Tử vi đắc địa là người có đức độ, vượng phu ích mẫu. Nếu gặp Tuần Triệt thì tình duyên khó khăn, mà lại gặp  Không Kiếp và sát tinh thì là hạng dâm dật, khác chồng hại con, nhưng cũng được no ấm.

Theo Baolavansu.com

Các tin khác
Thất Sát độc tọa Tổng luận về sao Thất Sát Luận về sao Thất Sát - Tử vi tinh điển Sao Thất Sát Ý nghĩa sao Thiên Tướng ở 12 cung Sao Thiên Tướng Luận về sao Thiên Tướng Bí mật về sao Vũ khúc Sao Vũ Khúc - Toàn thư Luận về sao Vũ khúc
Giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Pháp Sư Trần Ngọc Kiệm 0913290384
Thầy Tạ Minh Tuấn 0939965885
Sản phẩm mới
Thống kê
14
Đang xem
5,268,001
Lượt truy cập

THẠCH ANH TÍM THẦN QUY TRẤN YỂM CÁC LỖI PHONG THUỶ TRỤ THẠCH ANH CẦU ĐÁ PHONG THỦY


Copyright © 2011 PhucLaiThanh.com - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®