Video clip của Pháp Sư
Các bài viết của Pháp Sư
Video clip tham khảo
Đá quý phong thuỷ
Dịch học
Dự đoán số mệnh qua tên
Dự đoán tổng hợp
Hoành phi câu đối
Kê Túc (Xem chân gà)
Nhân tướng học
Nghi lễ dâng hương
Nhìn người đoán bệnh
Pháp khí phong thủy
Phép cân xương tính số
Phép đo tay tính số
Phép giải mộng
Phép xem chỉ tay
Phong Thủy
Phong Thủy Tổng Hợp
Phù Lưu Diệp
So tuổi vợ chồng
Tìm mộ liệt sĩ
Tín ngưỡng Phật giáo
Tổng hợp Văn khấn
Tử vi
Tứ trụ
Xem chữ kí
Xem giờ sinh và đặt tên cho con
Xem ngày lành tháng tốt
Xem sao và cách giải hạn
Xem tướng tay và chân
Tài liệu tham khảo
bambu advert
bambu.net.vn/dia-chi-lien-he-thiet-ke-website-uy-tin.html
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
bambu.net.vn/dia-chi-lien-he-thiet-ke-website-uy-tin.html
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Văn khấn dâng sao giải hạn 8/10/2013 9:28:32 AM (GMT+7)

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại.

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn. Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm (là tốt nhất) hoặc hàng tháng tại chùa (là tốt nhất) hay tại nhà ở ngoài trời với mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành, may mắn, thành đạt và thịnh vượng. Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày như sau: 

Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng 

Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng 

Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng 

Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng 

Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng 

Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng 

Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 hàng tháng 

Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng 

Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng 

Sắm lễ 

Đầu năm và hàng tháng người xưa thường làm lễ 

dâng sao giải hạn tại chùa hoặc tại nhà, nghi lễ tiến hành như sau: 

Sao Thái Dương 

Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. 

Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm ỏan. Tiền vàng và 36 đồng tiền 

Hướng về phương Đông làm lễ giải sao. 

Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không tốt với nữ giới. 

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ (chúng) con là:.............................................. 

Hôm nay là ngày...... tháng.........năm....., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ).....................................................................để làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao Thái Âm

Sắm lễ 

Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. 

Lễ vật gồm có: 

- Hương, hoa, quả, phẩm oản; 

- Tiền vàng; 

- Bài vị màu vàng; 

- Mũ vàng; 

- 36 đồng tiền; 

- Hướng về chính Tây làm lễ giải sao. 

Văn khấn giải hạn sao Thái Âm 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân 

- Con kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. 

- Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân. 

- Con hình lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ (chúng) con là:.............................................. 

Hôm nay là ngày...... tháng......... năm......, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) .........................................................để làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh. 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao Mộc Đức

Sắm lễ 

Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 hàng tháng, thắp 20 ngọn nến xếp. Mộc Đức là sao tốt nhưng không tốt cho những người vượng hoả. 

Lễ vật gồm có: 

- Hương, hoa, phẩm oản; 

- Tiền vàng; 

- Bài vị màu xanh; 

- Mũ xanh; 

- 36 đồng tiền 

Hướng về chính Đông để làm lễ. 

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức 


Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân . 

- Con kính kính lạy Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ (chúng) con là:............................................ 

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………………………………để làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ đồ trì giải trừ vận hạn; ban phúc lộc, thọ, cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chú con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao Vân Hán 

Sắm lễ 

Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến. Theo quan niệm xưa, Vân Hán là tai tinh (sao xấu) chủ về ốm đau, bệnh tật. 

Lễ vật gồm có: 


- Hương, hoa, tiền vàng, phẩm oản 

- Bài vị màu đỏ; 

- Mũ đỏ; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao. 

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đê. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ con là:....................................................... 

Hôm nay là ngày....... tháng........ năm......., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ).................................. 

để làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao Thổ Tứ

Sắm lễ: 

Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến. Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Xấu đối với cả nam nữ và gia trạch. 

Lễ vật gồm có: 

- Hương, hoa, tiền vàng; 

- Mũ vàng; 

- Phẩm oản; 

- Bài vị màu vàng; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về chính Tây làm lễ giải sao. 


Văn khấn giả hạn sao Thổ Tú 

Nam mô a di đà Phật! 

Nam mô a di đà Phật! 

Nam mô a di đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân. . . 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ con là:........................................................... 

Hôm nay là ngày… tháng… năm…., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hươnghoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………. Để làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao Thái Bạch

Sắm lễ: 

Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến. Thái Bạch là sao xấu, chủ về thiệt hại tiền của, khẩu thiệt. Xấu đối với cả nam và nữ, nhưng đối với nam thì đỡ hơn. 

Lễ cúng gồm có: 

- Hương hoa; 

- Tiền vàng; 

- Bài vị màu trắng; 

- Mũ trắng; 

- Phẩm oản; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về chính Tây làm lễ giải sao. 

Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên ThọTinh quân 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân 

- Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân. 

-Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ con là:........................................................... 

Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ................ để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật! 


Sao Thủy Diệu


Sắm lễ: 

Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến, bài vị màu đen. Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, nhưng xấu đối với nữ và chủ về tai nạn, tang chế. 

Lễ cúng gồm có: 

- Tiền vàng; 

- Hương hoa; 

- Phẩm oản; 

- Mũ đen; 

- 36 đồng tiền 

Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao 


Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân 

- Con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân. 

Tín chủ con là:........................................................... 

Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao La Hầu

Sắm lễ 

Lễ cúng dâng sao La Hẩu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị màu vàng. La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ. 

Lễ cúng gồm có: 

- Hương hoa; 

- Tiền vàng; 

- Phẩm oản; 

- Mũ vàng; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao. 


Văn khấn giải hạn sao La Hầu 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng sinh Đại đế 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân 

- Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 

Tín chủ con là:............................, 

Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật! 

Sao Kế Đô

Sắm lễ: 

Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến, bài vị màu vàng. Sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam. 

Lễ cúng gồm có: 

- Hương hoa 

- Tiền vàng; 

- Phẩm oản; 

- Mũ màu vàng; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về chính Tây làm lễ giải sao. 

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con kính lạy chín phương trời,mười phương Chư phật,Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân. 

- Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân 

Tín chủ con là……………… 

Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật!
Các tin khác
Văn khấn lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát Văn khấn lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu Văn khấn ban Công Đồng Văn khấn Đức Thánh Trần Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu Văn khấn Thổ Công Văn khấn Thần Tài Văn khấn lễ Phật
Giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Pháp Sư Trần Ngọc Kiệm 0913290384
Thầy Tạ Minh Tuấn 0939965885
Sản phẩm mới
Thống kê
15
Đang xem
4,683,668
Lượt truy cập

THẠCH ANH TÍM THẦN QUY TRẤN YỂM CÁC LỖI PHONG THUỶ TRỤ THẠCH ANH CẦU ĐÁ PHONG THỦY


Copyright © 2011 PhucLaiThanh.com - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®